Kanpe ak Ayiti pou otodeterminasyon pèp ayisyen an - kont enperyalis, neokolonyalis ak tout fòm okipasyon etranje sou teritwa ayisyen an: Jistis! Diyite! Reparasyon!
chèfmèt-chèfmetrès tèt granmounite Onè!

ONÈ!

Kanpe ak Ayiti pou defann granmounite pèp ayisyen an - kont enperyalis, neokolonyalis ak tout fòm okipasyon etranje sou teritwa ayisyen an: Jistis! Diyite! Reparasyon!...