Li lè li tan pou nou fè pwosè jenosidè Ayiti yo ak tout konplis yo devan lajistis

Li lè li tan pou nou fè pwosè devan lajistis tout jenosidè Ayiti yo ak tout konplis yo

Français English

RELE TOUT MOUN

Mobilizasyon jeneral enperatif pou granmounite Ayiti

Laterè se chak jou sou plizyè plan an Ayiti. An patikilye, popilasyon an vin sib yon dal endividi, dapresavwa yo rapòte, k ap mennen lagè ant menm yo menm ant gang.

Solidarité Québec Haïti, fè eko ap pèp ayisyen an nan batay san pran souf pou granmounite li epi, kesyone istwa sa a sou evènman yo.

Dapre Frantz André ki se manm SQH:

« Reyalite a, se ke popilasyon an viktim mèsenè ki komèt krim kont limanite ak enpinite akoz zam vin jwenn yo epi plizyè fanmi mafya, swadizan gouvènman Ariel Henri a ak konplis entènasyonal yo ki gen lyen ak gwoup Core la ap sipòte yo. »

Solidarité Québec Haïti an kontak ak moun ki sou teren an ann Ayiti oswa ki fenk kite peyi a.

Temwayaj yo ka pèmèt nou idantifye moun ak òganizasyon ki gen responsablite dirèk oswa endirèk nan vann zam, nan finansman mèsenè yo, nan feblisman leta a, nan mennen koripsyon toupatou, nan pwopilse egzòd fòs djougans peyi a ak jenosid popilasyon ayisyèn lan, tipa tipa.

Pou nou fè tande temwayaj yo nan Tribinal Kriminèl Entènasyonal oswa lòt enstitisyon jidisyè ki gen otorite resevwa yo, Solidarité Québec Haïti vize yon aksyon legal kont jenosidè Ayiti yo ak konplis yo.

Solidarité Québec Haïti vle avanse ak patenarya epi sipò yon kolektif avoka, epitou alye ak òganizasyon ki pare pou pran angajman san pran souf nan kòz ayisyèn lan.

Manifeste w!

Nou envite tout moun oswa òganizasyon ki vle sipòte demach pou prosè devan lajistis sa a, pou fè nou konnen volonte w pou w travay ansanm avè n.

Epitou, ou kapab transmèt nou pa imèl tout enfòmasyon ki ta enpòtan pou ede bati ka pwosè devan lajistis sa a.

Imèl: solidaritekebekayiti@gmail.com

LEVE KANPE

Se pou nou fè eko vwa tout fòs kako k ap leve nan peyi d Ayiti, pami gwo kantite mas moun, menm jan ak sila yo: ( BAI) MOLEGHAF ak ASOVIK: « ANKOURAJE MAS POPILÈ YO POU FÈ REZISTANS KONT TOUT FÒM OKIPASYON GOUVÈNMAN AYISYEN YO AK NASYON ZINI AP FÈ SOU YO »

Anmentan pwosesis legal la ap pran fòm, an kontradiksyon ak medya epi etablisman k ap kache enfòmasyon anba yon silans sispèk, kominote yo ap mobilize epi manifeste byen wo, byen fò.

Kominote yo ap manifeste an gwo kantite mas popilè kont entèferans etranje ann Ayiti.

Kominote yo ap manifeste ak kouray pou denonse vre otè krim kont limanite k ap mennen ann Ayiti.

skayiti

° Solidarite Québec-Haiti se yon espas solidarite ak pèp Ayisyen an nan lit san pran souf pou granmounite li ak chèfmèt-chèfmetrès tèt li. | ° Solidarité Québec-Haiti est un espace de solidarité avec le peuple haïtien dans sa lutte continue pour sa souveraineté et son autodétermination. | ° Solidarité Québec-Haiti is a space of solidarity with the people of Haiti in their ongoing fight for their sovereignty and self-determination.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.