Kanpe ak Ayiti pou defann gramounite pèp ayisyen an – kont enperyalis, neokolonyalis ak tout fòm okipasyon etranje sou teritwa ayisyen an: Jistis! Diyite! Reparasyon!
chèfmèt-chèfmetrès tèt Onè! souverènte

ONÈ

Kanpe ak Ayiti pou defann gramounite pèp ayisyen an – kont enperyalis, neokolonyalis ak tout fòm okipasyon etranje sou teritwa ayisyen an: Jistis! Diyite! Reparasyon!...